‘25 YEARS QUALITY MANAGEMENT EXCELLENCE’ BIJ MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL

Omdat Machinefabriek Boessenkool alweer een kwart eeuw ISO-gecertificeerd is, ontving eigenaar-directeur Eelco Osse onlangs de ‘25 years Quality Management Excellence’ plaquette. John Buis van Lloyd’s Register overhandigde deze voor onze certificeringen ISO 9001, ISO 3834 en EN 1090.

Met deze certificeringen willen wij graag een duidelijk onderscheid maken in de markt. Steeds meer opdrachtgevers vragen er trouwens ook expliciet naar. En omdat het hierbij om internationaal erkende normen gaat, geeft certificering nóg betere kansen op een voet aan grond in het buitenland. Een certificaat laat immers overal ter wereld zien dat we voor honderd procent aan alle eisen van de betreffende norm hebben voldaan.

OVER LLOYD’S REGISTER

Lloyd’s Register (LR) is een wereldwijde, onafhankelijke organisatie voor risicobeheer en veiligheidsgarantie. Vanuit kantoren op 246 locaties in 78 landen wil LR de huidige en toekomstige prestaties van ondernemingen verbeteren en beschermen. Door middel van certificeringen kunnen zij laten zien dat hun processen, producten en diensten voldoen aan de relevante normen.

De missie van LR – een mooie! – staat beschreven in de statuten. De taak van LR luidt als volgt:

‘secure for the benefit of the community high technical standards of design, manufacture, construction, maintenance, operation and performance, for the purpose of enhancing the safety of life and property at sea, on land, and in the air’ and to ‘advance public education within engineering and technological disciplines.’

Veiligheid, dat is waar het werk van LR al sinds 1760 om draait. Alle tijd, al het geld en elk middel wordt ingezet voor het vervullen van de missie: het beschermen van levens en eigendommen en het bevorderen van onderwijs en onderzoek in transport en engineering.

Door onafhankelijk advies, brede kennis, diepgaande ervaring en nauwe relaties draagt LR bij aan een veiligere wereld.

DRIE LR-SECTOREN

Marine
Binnen de sector Marine gaat het vooral om de classificatie van schepen, waarbij normen voor kwaliteit en betrouwbaarheid worden gesteld tijdens de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase. Men voert wettelijke inspecties uit voor nationale administraties die door internationale scheepvaartverdragen en codes worden vereist. En: binnen deze sector helpt men scheepseigenaren en bemanning ook de risico’s te begrijpen en bedrijfsprestaties te verbeteren.

Energie
Binnen de sector Energie levert LR conformiteittoetsingen, technisch advies en bedrijfsoplossingen aan bedrijven van elke omvang en in elke sector binnen de energie-industrie: upstream, downstream, power en manufacturing. Men helpt bedrijven de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van hun assets te verbeteren.

Managementsystemen
Ook de expertise van LR in business assurance en managementsystemen is van wereldklasse. Het doel is bedrijven te helpen bij het gebruik van managementsystemen om zo risico’s te beperken en bedrijfsprestaties te verbeteren. Tevens biedt LR certificatie voor naleving van internationale normen voor managementsystemen.[/vc_column_text]

ONAFHANKELIJKE NORMERING

We kunnen LR gerust leider noemen op het gebied van het beoordelen van bedrijfsprocessen en producten aan de hand van wereldwijd erkende normen. Deze normen zijn afkomstig van grote onafhankelijke instanties of zijn door LR zelf ontwikkeld. Onafhankelijkheid staat te allen tijde voorop. Tuurlijk, overheidsdruk en commerciële druk zijn onvermijdelijk. Maar desondanks moet een organisatie als LR – om onafhankelijk te kunnen zijn – vrij zijn om eigen beslissingen te maken. Hiermee kunnen wij als Machinefabriek Boessenkool én kunnen onze klanten vertrouwen op een onpartijdig, technisch correct oordeel. We staan helemaal achter de drang van LR naar vooruitgang, waarbij zij hoge technische normen met betrekking tot ontwerp, productie, bouw, onderhoud, gebruik en prestaties in vele industrieën handhaven.

EEN KWART EEUW GECERTIFICEERD

Machinefabriek Boessenkool ontving de ‘25 years Quality Management Excellence’ plaquette voor de certificeringen ISO 9001, ISO 3834 en EN 1090. Wat dit allemaal inhoudt? Dat zetten we graag voor je op een rij:

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement
De internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen. Met onze ISO 9001-certificering laten we zien dat ons bedrijf voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ons LR-certificaat garandeert onze klanten en ons netwerk dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Uiteindelijk gaat het om het managen van resultaat.

ISO 3834 – Lassen
Het lassen van metalen is een bijzonder proces en aan het eindproduct worden eisen gesteld. Er kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden worden geborgd, zoals lasser-kwalificaties, methode-kwalificatie, las-technisch ontwerp, beheer, opslag en las-toevoegmaterialen. Zo kan met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De ISO 3834 beschrijft deze randvoorwaarden én op welk niveau deze moeten zijn geregeld.

EN 1090 – Staalconstructies
De EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om zo stalen en/of aluminium constructiedelen te maken. De norm specificeert eisen voor conformiteitsbeoordeling van dragende delen, gebruikt in (bouw)constructies. EN 1090 is er tegelijkertijd voor de staal- en aluminiumbouwers die een CE-markering op hun producten willen aanbrengen. Hier bestaat een relatie met ISO 3834.